Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

anairda
19:02
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— J. Podsiadło
anairda
18:58
Lękam się, że się okaże, iż będę dalej żyć, dalej jeść, spać i trochę czymś się zajmować i powoli tępo przyzwyczaję się być „nieszczęśliwą i sceniczną” figurą.
— Thomas Mann
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
anairda
18:57
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagerundium gerundium
anairda
18:55
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viagerundium gerundium
anairda
18:48
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
anairda
18:33
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary vialobuss lobuss
anairda
18:33

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish vialobuss lobuss
anairda
18:33
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
anairda
17:39
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
anairda
16:04

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viagnocco gnocco

June 18 2015

anairda
22:09
anairda
22:09
Przychodzi na każdego taki moment, wcześniej, później, bywa, że bardzo wcześnie, chciałoby się powiedzieć, za wcześnie, że życie nasze jakby doszło do jakiegoś rowu i bało się go przeskoczyć, mimo że przeskakiwało już nie takie rowy nieraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
anairda
19:50
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside vialobuss lobuss
anairda
19:30
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
anairda
19:25
Czasami jest tak w życiu, że aby cokolwiek się zmieniło - trzeba zmienić wszystko
— o Boże
Reposted fromstrangeme strangeme viablaugranaaa blaugranaaa
anairda
19:23
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viablaugranaaa blaugranaaa

August 05 2014

anairda
19:25
Reposted fromlost-memories lost-memories viagnocco gnocco
anairda
18:46
Reposted fromnezavisan nezavisan viakatethewitch katethewitch
anairda
18:46
Reposted fromzapominanie zapominanie viadzisniezasne dzisniezasne
anairda
18:43
Reposted frombanshe banshe viakatethewitch katethewitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...